『GUNGRAVE G.O.R.E.』試遊でトリガーハッピーに!棺桶型銃器「デスハウラー」で敵を墓場に送ってやれ【TGS2022】 10枚目の写真・画像 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト

『GUNGRAVE G.O.R.E.』試遊でトリガーハッピーに!棺桶型銃器「デスハウラー」で敵を墓場に送ってやれ【TGS2022】 10枚目の写真・画像

連載・特集 プレイレポート

『GUNGRAVE G.O.R.E.』試遊でトリガーハッピーに!棺桶型銃器「デスハウラー」で敵を墓場に送ってやれ【TGS2022】
『GUNGRAVE G.O.R.E.』試遊でトリガーハッピーに!棺桶型銃器「デスハウラー」で敵を墓場に送ってやれ【TGS2022】

この記事の写真

/

特集

関連ニュース